„Kochajcie swoją świętą  wiarę i tradycję własnego Narodu.  Wyrośnijcie na ludzi honoru.”~ rtm. Witold Pilecki