Pliki do pobrania

Statut Organizacji Harcerskiej Pro Mundi

Dokument informacyjny o OH Pro Mundi

Deklaracja członkowska – dla osób w wieku 16+

Zgoda na przynależność – dla osób w wieku poniżej 16 lat

Upoważnienie do odbioru przez inną osobę niż opiekun prawny