Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest Organizacja Harcerska Pro Mundi, stowarzyszenie z siedzibą w Legnicy, przy ul. Radiotelegrafistów 1/11, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000820101 (zwane dalej „OH Pro Mundi”).

Jakie dane wykorzystujemy na stronie?

Właściwie, niewiele. Jeśli:

 • używasz formularza kontaktowego: będziemy przetwarzali i przechowywali Twoje dane: imię, nazwisko, (oraz telefon i/lub adres e-mail), w celu obsługi Twojego zapytania;
 • po prostu przeglądasz stronę: podstawowe informacje o Twoim urządzeniu, takie jak: przeglądarka, system operacyjny, adres IP.

Ile chcemy je trzymać?

Wieeelki pakiet zebranych powyżej danych będzie przez nas przetrzymywany tak długo, jak długo będzie działała strona internetowa.

Czy planujemy je komuś przekazać?

Nie. W szczególności, dane nie będą wędrować poza granice Unii Europejskiej.

Ciasteczka?

Właściwie ich nie potrzebujemy. WordPress (czyli „silnik” tej strony) sam wpycha nam trochę ciasteczek, na przykład w celu analizowania ruchu na stronie. Jednak poza oglądaniem fajnych wykresów ze statystykami, nie używamy ciasteczek w niecnych celach.

Jak się można z nami skontaktować?

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:

 • nazwa: Organizacja Harcerska Pro Mundi,
 • adres siedziby: ul. Radiotelegrafistów 1/11, 59-220 Legnica,
 • telefon: +48 793 080 220,
 • adres e-mail: stowarzyszenie@promundi-www.azurewebsites.net

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Komendant Organizacji, z którym można się skontaktować pod wyżej wymienionym numerem telefonu lub pod bezpośredni, imienny adres mateusz.materek@promundi-www.azurewebsites.net

Co dalej z tymi danymi? – Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
 • usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych,
  • wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania Twoichdanych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania danych osobowych) w sytuacjach, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
  • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Tobie,
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych;
 • otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie Twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu OH Pro Mundi).

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.