Zadania realizowane ze środków
budżetu państwa

Harcerska Akcja Letnia 2022 dobiegła końca. Jak zawsze pozostaną wspomnienia, nowe przyjaźnie i oczekiwanie na kolejny obóz. Tym samym pragniemy podziękować za wsparcie podczas organizacji tego wydarzenia. Działanie zostało współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Legnicy. Jeszcze raz – dziękujemy Miasto Legnica!

Teraz przygotowujemy się do Nowego Roku Harcerskiego!

Czuwaj!

Przychodzimy do Was z pewną informacją…

Dzięki uzyskanej dotacji z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – Priorytet 5, nasz samochód Organizacji jest już w pełni sprawny i może służyć nam do dalszej działalności!

Jesteśmy wdzięczni za pomoc i liczymy, że nasz pojazd będzie znowu uczestniczył w tak wielu harcerskich przygodach!


W ramach zadania zostały przeprowadzone niezbędne naprawy w samochodzie, dzięki czemu już w czerwcu pojazd może być wykorzystany podczas harcerskich biwaków oraz transportu osób i mienia Organizacji.


Naprawa niesprawnego środka transportu Organizacji została zrealizowana dzięki dotacji o wysokości 2 500 zł.