Podejmujemy Służbę! Szczególnie teraz powinniśmy pamiętać o seniorach, osobach samotnych. Pełnoletni instruktorzy Organizacji podejmują od dziś służbę na rzecz właśnie […]